Výpověď dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem

Kdy vzor použít?

Výpověď dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem využijete v případě, že zaměstnance, kterého na základě dohody o pracovní činnosti zaměstnáváte, již nadále zaměstnávat nechcete.

Související informace

  • Výpověď dohody o pracovní činnosti provedená zaměstnavatelem práce musí být písemná.

  • Vypovědět dohodu o pracovní činnosti lze bez udání důvodu nebo z jakéhokoli důvodu.

  • Výpovědní doba je 15 dní a začíná běžet dnem, kdy byla prokazatelně doručena druhé straně.

Jak postupovat?

Stáhněte si vzorový dokument
Dokument s koncovkou .docx doporučujeme editovat v MS Word. Soubor .pdf nelze upravovat bez vhodného editoru.

Upravte si dokument podle potřeby
Části dokumentu určené k editaci jsou v hranatých závorkách a jsou podbarveny žlutě. Můžete samozřejmě upravovat libovolnou část dokumentu a přizpůsobit jej tak konkrétnímu účelu použití.

Nejste si jistí?
Pokud si s nějakou úpravou nejste jisti nebo nevíte, jestli jste zvolili správný typ dokumentu, obraťte se na odborníka.

Tento dokument – výpověď dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem – je zdarma ke stažení. Můžete jej použít jak pro soukromý, tak pro pracovní účel. Šíření dokumentu, jakož i odkazu na celou databázi smluvních vzorů a dalších právních dokumentů, je vítáno. V případě, že v daném dokumentu naleznete chybu a chcete se s námi o toto zjištění podělit, kontaktujte nás.

Dostupný formát: .docx, .pdf

Status: zdarma ke stažení

Typ dokumentu: jednostranné právní jednání

Počet stran: 1

Datum aktualizace: 10.1.2020

Výpověď dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem