Kdy vzor použít?

Mzdový výměr, resp. tento vzor, využijete v případě, že jste zaměstnavatelem a při uzavírání pracovní smlouvy jste si se zaměstnancem, v pracovní smlouvě, sjednali, že výše mzdy se jednostranně stanovuje právě mzdovým výměrem.

Související informace

Ve mzdovém výměr lze ještě rozdělit mzdu na základní a pobídkovou (nenárokovou) část. Pokud bude dokument obsahovat takové dělení, pak je vhodné uvést i podmínky, při jejichž splnění vznikne zaměstnanci právo na výplatu pobídkové (nenárokové) části mzdy. Na základní část mzdy je třeba aplikovat pravidla pro minimální, resp. zaručenou mzdu. 

Jak postupovat?

Stáhněte si vzorový dokument
Dokument s koncovkou .docx doporučujeme editovat v MS Word. Soubor .pdf nelze upravovat bez vhodného editoru.

Upravte si dokument podle potřeby
Části dokumentu určené k editaci jsou v hranatých závorkách a jsou podbarveny žlutě. Můžete samozřejmě upravovat libovolnou část dokumentu a přizpůsobit jej tak konkrétnímu účelu použití.

Nejste si jistí?
Pokud si s nějakou úpravou nejste jisti nebo nevíte, jestli jste zvolili správný typ dokumentu, obraťte se na odborníka.

Tento dokument – mzdový výměr – je zdarma ke stažení. Můžete jej použít jak pro soukromý, tak pro pracovní účel. Šíření dokumentu, jakož i odkazu na celou databázi smluvních vzorů a dalších právních dokumentů, je vítáno. V případě, že v daném dokumentu naleznete chybu a chcete se s námi o toto zjištění podělit, kontaktujte nás.

Dostupný formát: .docx, .pdf

Status: zdarma ke stažení

Typ dokumentu:jednostranné právní jednání

Počet stran: 1

Datum aktualizace: 10.12.2019