Dohoda o pracovní činnosti

Kdy vzor použít?

Dohodu o pracovní činnosti je vhodné využít zejména v případě, že chcete dočasného pracovníka, ale předpokládaný rozsah prací bude více, než 300 hodin ročně. Délka pracovní doby nesmí přesáhnout 20 hodin týdně.

Související informace

  • Na dohodu o pracovní činnosti se také aplikují pravidla pro minimální mzdu – tzn. odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda.
  • Odměnu z dohody lze sjednat také paušálně tj. pevnou částkou  za den, týden nebo měsíc. I v tomto případě platí, že odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda.
  • Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně.

Jak postupovat?

Stáhněte si vzorový dokument
Dokument s koncovkou .docx doporučujeme editovat v MS Word. Soubor .pdf nelze upravovat bez vhodného editoru.

Upravte si dokument podle potřeby
Části dokumentu určené k editaci jsou v hranatých závorkách a jsou podbarveny žlutě. Můžete samozřejmě upravovat libovolnou část dokumentu a přizpůsobit jej tak konkrétnímu účelu použití.

Nejste si jistí?
Pokud si s nějakou úpravou nejste jisti nebo nevíte, jestli jste zvolili správný typ dokumentu, obraťte se na odborníka.

Tento dokument – dohoda o pracovní činnosti – je zdarma ke stažení. Můžete jej použít jak pro soukromý, tak pro pracovní účel. Šíření dokumentu, jakož i odkazu na celou databázi smluvních vzorů a dalších právních dokumentů, je vítáno. V případě, že v daném dokumentu naleznete chybu a chcete se s námi o toto zjištění podělit, kontaktujte nás.

Dostupný formát: .docx, .pdf

Status: zdarma ke stažení

Typ dokumentu: smlouva

Počet stran: 3

Datum aktualizace: 22.11.2019