Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty​

Kdy vzor použít?

Tento vzor použijete pro případ, že jako zaměstnavatel svěřujete zaměstnancům hodnoty (hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu apod.), a to v souvislosti s výkonem jejich práce. 

Související informace

  • Dohoda musí být uzavřena písemně.

  • Nemůže ji uzavřít zaměstnanec mladší 18 let.

  • Zaměstnavatel je povinen vytvořit zaměstnanci pracovní podmínky, které nebudou ztěžovat zaměstnancovu povinnost zajistit řádnou péči o svěřené hodnoty. Pokud toto zaměstnavatel nesplní, může zaměstnanec od dohody odstoupit. Odstoupení musí být písemné.

Jak postupovat?

Stáhněte si vzorový dokument
Dokument s koncovkou .docx doporučujeme editovat v MS Word. Soubor .pdf nelze upravovat bez vhodného editoru.

Upravte si dokument podle potřeby
Části dokumentu určené k editaci jsou v hranatých závorkách a jsou podbarveny žlutě. Můžete samozřejmě upravovat libovolnou část dokumentu a přizpůsobit jej tak konkrétnímu účelu použití.

Nejste si jistí?
Pokud si s nějakou úpravou nejste jisti nebo nevíte, jestli jste zvolili správný typ dokumentu, obraťte se na odborníka.

Tento dokument – dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty – je zdarma ke stažení. Můžete jej použít jak pro soukromý, tak pro pracovní účel. Šíření dokumentu, jakož i odkazu na celou databázi smluvních vzorů a dalších právních dokumentů, je vítáno. V případě, že v daném dokumentu naleznete chybu a chcete se s námi o toto zjištění podělit, kontaktujte nás.

Dostupný formát: .docx, .pdf

Status: zdarma ke stažení

Typ dokumentu: smlouva

Počet stran: 2

Datum aktualizace: 6.1.2020

Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty​